4/5
Nếu Giật, Đứng Hình hoặc không xem được hãy nhấn F5 hoặc chọn Server khác!
4/5